Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hurdalsplattformen: En seier for likestilling av funksjonshemmede / Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bjørn Arild Gram.jpeg

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

• Gjennomgå og forbedre Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen 

• Utvide Husbankens samfunnsoppdrag, målgrupper og lånerammer.

• Styrke bostøtteordningen som skal sikre at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har en egnet bolig. 

• Legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital

• Gi kommunene sterkere verktøy for å hjelpe folk inn i boligmarkedet

• Sørge for at det kommunale inntektssystemet sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

• Utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom.

• Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og kommunene

 

Tilbake til forsiden om Hurdalsplattformen