Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hurdalsplattformen: En seier for likestilling av funksjonshemmede

Et mørkt bord hvor det står en bærbar datamaskin, en keramikkopp, en notatblokk og en mobiltelefon

- Dette er en god regjeringsplattform som løfter blikket fra likeverd og omsorg til likestilling, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. FFO er er veldig fornøyd med å ha fått gehør for mye av det vi har jobbet for i en årrekke og også spilt inn til den nye regjeringen. Spesielt endringen i AAP-ordningen og gjeninnføringen av skjermingstillegget for uførepensjonister er viktige seire.

I menyen til venstre har vi forsøkt å summere punktene i Hurdalsplattformen av størst betydning for våre grupper.

Noe av det viktigste er:

• Innføring (inkorporering) av FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov

• gjøre grunnskolene universelt utformet innen 2030 ("Veikart skole")

• arbeidsavklaringspenger (AAP): Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. 

• gjeninnføre skjermingstillegget for uføre som blir alderspensjonister, slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen.

• forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette funksjonshemmede

• etablering av et kontaktutvalg mellom myndigheter og likestilling- og          mangfoldsorganisasjonene

• jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet, blant anna gjennom å stille krav til de som mottar offentlige midler

• styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), likestillingssentrene, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling

 

Her kan du lese hele Hurdalsplattformen