Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 27.10.2020

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2021

  Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komiteene.

   

 • 02.10.2020

  Merknad til Meld. St. 24 (2019-2020)

  Høring om: Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve (Meld. St. 24 (2019-2020))
  FFO viser til ovennevnte stortingsmelding, og ønsker her å gi våre innspill til meldingen med søkelys på barn og unge og deres familier, barnepalliasjonsfeltet.

   

 • 26.08.2020

  FFOs krav til statsbudsjettet 2022

  24. august 2020 sendte vi over våre første punkter til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2022.

 • 04.02.2020

  Merknad til Meld. St. 6 2019-2020

  Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Merknad til Utdannings- og forskningskomitéen 28. januar 2020.

 • 17.10.2019

  FFOs merknader til Statsbudsjettet 2020

  I uke 42 inviterer de ulike komiteene på Stortinget til åpne høringer vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020. Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komiteene. Saken oppdateres løpende. 

 • 13.10.2020

  FFOs krav til statsbudsjettet for 2021

  I august sendte vi over våre første punkter til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2021.

 • 15.01.2018

  FFOs krav til statsbudsjettet 2020

  Våre detaljerte krav til statsbudsjettet for 2020 ble oversendt til de respektive
  departementene i oktober 2020. Kravene finner du nedenfor.

 • 15.01.2018

  FFOs krav til statsbudsjettet 2019

  10. november 2017 sendte vi over våre første punkter til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2019.

 • 16.10.2018

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2019

  I uke 42 inviterer de ulike komiteene på Stortinget til åpne høringer vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019. Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komiteene. Saken oppdateres løpende. 

 • 06.11.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Arbeids- og sosialkomiteen