Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 21.12.2022

  FFOs krav til statsbudsjettet 2024

  24. november 2022 sendte vi over vårt hovedkrav til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2024. 

  Våre detaljerte krav til statsbudsjettet for 2024 blir oversendt til de respektive
  departementene før jul 2022 og vil bli lagt ut her etterhvert som de ferdigstilles.

 • 21.12.2022

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2023

  Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komitéene.

 • 23.11.2021

  FFOs krav til statsbudsjettet 2023

  23. november 2021 sendte vi over vårt hovedkrav til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2023. 

  Våre detaljerte krav til statsbudsjettet for 2023 blir oversendt til de respektive
  departementene før jul 2021 og vil bli lagt ut her etterhvert som de ferdigstilles.

   

 • 28.10.2021

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2022

  Her kan du lese FFOs merknader til ulike komiteene.

 • 03.05.2021

  Meld. St. 25, Prop. 100 L: Stortingsmelding om likeverdsreformen og for forslag om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

  FFO vil komme med innspill til Prop. 100 L: Stortingsmelding om likeverdsreformen og for forslag om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

 • 26.08.2020

  FFOs krav til statsbudsjettet 2022

  24. august 2020 sendte vi over våre første punkter til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2022.

  Våre detaljerte krav til statsbudsjettet for 2022 ble oversendt til de respektive
  departementene før jul 2020. Her kan du lese kravene.

 • 27.10.2020

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2021

  Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komiteene.

   

 • 02.10.2020

  Merknad til Meld. St. 24 (2019-2020)

  Høring om: Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve (Meld. St. 24 (2019-2020))
  FFO viser til ovennevnte stortingsmelding, og ønsker her å gi våre innspill til meldingen med søkelys på barn og unge og deres familier, barnepalliasjonsfeltet.

   

 • 04.02.2020

  Merknad til Meld. St. 6 2019-2020

  Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Merknad til Utdannings- og forskningskomitéen 28. januar 2020.

 • 19.05.2017

  Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

  Les FFOs brev til Kommunal- og forvaltningskomitéen her