Handlingsprogrammet 2018-2023 er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan 2018-2029 og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.

Hovedfokus for handlingsprogrammet er mål, strategier og gjennomføringsplan for de seks første årene av Nasjonal transportplan. I tillegg inngår store prosjekter i siste seksårsperiode.