Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten

Status: Høringssvar er gitt 11.03.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten,20.01.2021

Statped, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidet om rapporten Sluttrapport for oppdrag 2020-001 – Utvikle samarbeidet mellom Statped og helsesektoren. Rapporten inneholder forslag til samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenestene, og er på høring med frist 11. mars. Oppdraget ble varslet i Meld. St. 6 (2019 – 2020) Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Arbeidsgruppa foreslår blant annet at samarbeidet mellom Statped, habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) bør utvikles til å bli mer forpliktende. Det foreslås også at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bør komme med felles styringssignal til Statped og spesialisthelsetjenesten, og at det bør legges ned et vesentlig arbeid i å utarbeide nye samarbeidsavtaler mellom Statped og regionale helseforetak.

Les høringen her

Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten,11.03.2021

Les FFOs uttalelse her