Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov

Status: Høringssvar er gitt 18.12.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov,05.06.2020

Valglovutvalget legger i denne utredningen frem forslag til ny valglov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov. Utvalget foreslår blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

Les dokumentet her

NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov,18.12.2020

Les FFOs svar her