Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Status: Høringen ble sendt ut 07.09.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming,07.09.2020

Flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer og mangler i helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med utviklingshemming og deres familier og pårørende. Dette har konsekvenser for livskvalitet og helsen til personer med utviklingshemming og deres familie og pårørende.

Formålet med veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" er å bidra til gode tjenester til denne gruppen. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Les høringsbrevet her