Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nasjonal helse- og sykehusplan

Status: Høringssvar er gitt 18.01.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Meld. St. 11 (2015-2016),18.01.2016

FFOs merknader til stortingets Helse- og omsorgskomite

Meld.St. 11 Nasjonal helse- og sykehuspland (2016-2019)