Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Meld St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Status: Høringssvar er gitt 01.06.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning våren 2017.

Meld St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren,01.06.2016

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning våren 2017. Les FFOs innspill her