Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring - forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Status: Høringssvar er gitt 18.11.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge,13.10.2016

Målgruppa for Herreløs arv er frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge, herunder barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Det er lagt opp fordeling av midlene skjer i regi av Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Det er Kulturdepartementet som skal ha innspill til forskrift mens LNU skal ha innspill til retningslinjer. 

Les høringsbrevet her

Høring - Herrelaus arv,18.11.2016

Les FFOs svar til Kulturdepartementet her

Les FFOs svar til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner her