Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger

Status: Høringssvar er gitt 28.07.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger,12.05.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter for sju av tilskuddsordningene under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder. Forslaget er i all hovedsak en regelfesting av dagens tilskuddsordninger.

Les høringsbrevet her

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger,28.07.2020

Les FFOs svar her