Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Status: Høringssvar er gitt 12.04.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.,25.01.2019

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd.

Les høringsbrevet her

Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.,12.04.2019

Les FFOs svar her