Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17

Status: Høringssvar er gitt 14.02.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17,28.11.2016

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Les høringsbrevet her

Høringssvar – høring på ny byggteknisk forskrift TEK17,14.02.2017

Les FFOs svar her