Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i ny opplæringslov, jf. forslaget i Prop. 57 L (2022–2023), og privatskoleloven. I høringsnotatet foreslås endringer i lovene med forbehold for at ny opplæringslov vedtas av Stortinget. Departementet foreslår å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen mot elever. I tillegg foreslås det regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.

Les høringsbrevet her