Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Status: Høringssvar er gitt 02.11.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger,08.09.2017

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018.

Les høringsbrevet her

Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger,02.11.2017

Les FFOs svar her