Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Status: Høringen ble sendt ut 07.09.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester,07.09.2020

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd. Forslaget innebærer at samarbeidsavtalene, som inngås mellom kommunen og det regionale helseforetak i helseregionen eller det helseforetak det regionale helseforetak bestemmer, skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Les høringsbrevet her