Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Status: Høringen ble sendt ut 05.09.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø,05.09.2018

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Kunnskapsdepartementet foreslår også å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering, herunder seksuell trakassering, og å sørge for bedre tilrettelegging av læringsmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Les høringsbrevet her