Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Status: Høringen ble sendt ut 12.05.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler,12.05.2020

Vi viser til utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler som ble avgitt 13. februar 2020. Vi sender med dette utredningen på alminnelig høring.

Les høringsbrevet her