Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.

Status: Høringssvar er gitt 29.09.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.,24.08.2021

Forslaget gjelder endringer i pasientjournalloven mv. for å sikre nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere.

Les høringsbrevet her

Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.,29.09.2021

Les FFOs svar her