Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Status: Høringen ble sendt ut 01.09.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov,01.09.2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Høringen skal sammen med lovendringene som er gjennomført i 2021 og 2022, NOU 2020: 3 og høringsinnspillene til NOU-en danne grunnlaget for en lovproposisjon med forslag om ny universitets- og høyskolelov. Høringen inneholder blant annet forslag om endringer i kravet om to sensorer, endringer i reglene om midlertidig ansettelse og endringer i myndigheten til å beslutte nedleggelse av studiesteder.

Les høringsbrevet her