Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger

Status: Høringssvar er gitt 05.04.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger,20.02.2019

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Arbeidsgruppen har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. I tillegg til høring på denne rapporten ønsker Kunnskapsdepartementet en vurdering fra høringsinstansene om miljøtiltak herunder tiltak som reduserer klimautslippene i studentboliger.

Les høringsbrevet her

Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger,05.04.2019

Les FFOs svar her