Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Status: Høringssvar er gitt 21.11.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling,24.08.2020

Kunnskapsdepartementet sender med dette to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene forslaget omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesiapedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre roller og oppgaver. 

Les høringsbrevet her

Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling,21.11.2020

Les FFOs svar her