Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring-endringer i barnehageloven

Status: Høringen ble sendt ut 19.11.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring-endringer i barnehageloven,19.11.2014

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven.

Endringene knytter seg til innføringen av et uavhengig tilsyn med barnehagene, presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering, samt innføring av begrepet barnehagelærer.

Høringsfrist er 19. januar 2014

Les hele høringsbrevet og høringsnotatet her.