Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Status: Høringen ble sendt ut 20.11.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre,20.11.2018

Departementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i en egen forskrift. Medisinske kvalitetsregistre er registre hvor opplysninger om resultater av helsehjelp til en avgrenset pasientgruppe samles inn og behandles. Hovedformålet med registrene er å kvalitetsforbedre helse- og omsorgstjenestene gjennom utarbeiding av statistikk, forskning og analyser. Forskriftsforslaget omfatter både samtykkebaserte og ikke-samtykkebaserte registre.

Les høringsnotatet her