Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Status: Høringssvar er gitt 16.05.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene,19.02.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring.

Les høringsbrevet her

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene,16.05.2018

Les FFOs svar her