Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Status: Høringssvar er gitt 17.12.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften,18.10.2021

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i kjernejournalforskriften. Departementet foreslår at det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgang skal kunne gis uten pasientens samtykke.

Les høringsbrevet her

Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften,17.12.2021

Les FFOs svar her