Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv

Status: Høringssvar er gitt 23.05.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv,03.05.2018

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.

Les høringsbrevet her

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv,23.05.2018

FFO støtter forslagene i høringsnotatet.