Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av endringer i barnehageloven mv

Status: Høringssvar er gitt 01.02.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av endringer i barnehageloven mv,21.12.2017

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager på høring. Forslaget inneholder et krav om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer og pedagogisk leder i barnehage.

Les høringsbrevet her

Høring av endringer i barnehageloven mv.,01.02.2018

Les FFOs svar her