Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av endringer i barnehageloven mv

Status: Høringen ble sendt ut 17.11.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av endringer i barnehageloven mv,17.11.2017

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager på høring. Forslaget inneholder et krav om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer og pedagogisk leder i barnehage. 

Les høringsbrevet her