Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast

Status: Høringssvar er gitt 13.10.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast,08.08.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sender med dette forslag til forskrifter med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 139 om endringer i folketrygden (nye etterlatteytelser) på høring. Departementet sender også på høring forslag til presiseringer og korrigeringer av enkelte bestemmelser i endringsloven.

Les høringsbrevet her

Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast,13.10.2022

Les FFOs svar her