Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Status: Høringssvar er gitt 29.10.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser,26.08.2021

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette Trygdekoordineringsutvalgets utredning på høring.

Les høringsbrevet her

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser,29.10.2021

Les FFOs svar her