Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Status: Høringssvar er gitt 21.09.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring,07.04.2021

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender med dette Sysselsettingsutvalgets rapporter, NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring på høring.

Les høringsbrevet her

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring,21.09.2021

Les FFOs svar her