Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Status: Høringssvar er gitt 22.06.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne,11.05.2017

Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring.

Les høringsbrevet her

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne,22.06.2017

Les FFOs svar her