Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – Forslag til nye bestemmelser om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger

Status: Høringen ble sendt ut 20.11.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – Forslag til nye bestemmelser om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger,20.11.2018

Legemiddelverket sender med dette på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til ytterligere bestemmelser for å gjennomføre krav om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger. Forslaget følger opp tidligere høringer om sikkerhetsanordninger og gjennomføring av direktiv 2011/62/EU og forordning 2016/161/EU i norsk rett.

Les høringsnotatet her