Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.

Status: Høringssvar er gitt 11.09.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.,17.08.2020

Det foreslås endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Høringsnotatet omhandler blant annet endringer i reglene for godtgjøring av verger, herunder forslag om innføring av en egen sats for arbeid utført i starten av oppdraget, en ny høyere sats for de særlig krevende oppdragene og en tydeliggjøring av regelen for timegodtgjøring. I tillegg foreslås det en innstramming i bruken av godtgjøring etter offentlig salærsats. Videre foreslås det endringer for å legge til rette for automatisk kontroll av vergeregnskap. Det foreslås også noen endringer for å oppdatere henvisninger og begrepsbruk i regelverket.

Les høringsbrevet her

Høring – Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.,11.09.2020

Les FFOs svar her