Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen

Status: Høringssvar er gitt 05.05.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen,05.05.2020

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen. Departementet foreslår å endre tidspunktet for iverksettelse av lov- og forskriftsendringene fra 1. juli 2020 til 1. november 2020. Forslaget innebærer også at overgangsordningene for de særskilte løyvetypene forskyves tilsvarende.

Les høringsbrevet her

Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen,05.05.2020

Les FFOs svar her