Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Status: Høringssvar er gitt 22.05.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Utkast til forskrift til lov om statens ansatte,22.05.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).,22.05.2017

Les FFOs svar her