Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

Status: Høringen ble sendt ut 21.09.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift,21.09.2017

I høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen.

Les høringsbrevet her