Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - t – EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i offentlig sektor

Status: Høringssvar er gitt 16.10.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i offentlig sektor,08.09.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender direktivet, med utvalgte problemstillinger og behov for endringer i nasjonal rett på generell høring

Les høringsnotatet her

Høring – EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i offentlig sektor,16.10.2017

Les FFOs svar her