Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Strategi for brukermedvirkning i NAV

Status: Høringssvar er gitt 15.09.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Strategi for brukermedvirkning i NAV,19.06.2018

På oppdrag fra Sentralt brukerutvalg og Arbeids- og velferdsdirektoratet har arbeidsgruppa lagt fram forslag til "Strategi for brukermedvirkning i NAV". FFO er høringsinstans.

Vi vil gjerne ha innspill fra FFOs organisasjoner og fylkeslag til høringssvaret som utarbeides.

Her finner du Strategi for brukermedvirkning i NAV.

Her finner du spørsmålsark knyttet til høringen.

Høring - Strategi for brukermedvirkning i NAV,15.09.2018

Les FFOs svar her