Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Status: Høringssvar er gitt 20.11.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5,09.06.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Rettshjelpsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 12. oktober 2018 med mandat å foreta en bred gjennomgå av ordningen for fri rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget leverte sin utredning 30. april 2020. De foreslår blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp.

Les høringsbrevet her

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5,20.11.2020

Les FFOs svar her