Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.

Status: Høringssvar er gitt 18.01.2023

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.,05.01.2023

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. 

Les høringsbrevet her

Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.,18.01.2023

Led FFOs svar her