Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Opplæring og vurdering - ikke-diskriminerende regelverk

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Opplæring og vurdering i videregående opplæring - ikke-diskriminerende regelverk

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at kravet om andre fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram i vgo virker diskriminerende for visse elever med dysleksi.

Les Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet her