Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Status: Høringssvar er gitt 14.01.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften,14.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten på høring. Departementet foreslår i første rekke endringer som er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring.

Les høringen her.

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften,14.01.2020

Les svar fra FFO, Nasjonalforeningen for folkehelse, Kreftforeningen, Forbrukerrådet og Pårørendealliansen her