Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Ny boligsosial lov

Status: Høringssvar er gitt 12.03.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Ny boligsosial lov,15.12.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslaget følger opp et av tiltakene i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), som regjeringen la frem 2. desember 2020.

Leas høringsbrevet her

Høring - Ny boligsosial lov,12.03.2021

Les FOs svar her