Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget

Status: Høringssvar er gitt 2023-09-04T22:00:00Z

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget,2023-08-02T22:00:00Z

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalget leverte sin delutredning I den 30. juni 2023. Det er denne delutredningen som nå er på høring.

Les høringsbrevet her

Høring - NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget,2023-09-04T22:00:00Z

Les FFOs svar her