Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Status: Høringssvar er gitt 21.09.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området,26.08.2020

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2020:9 Blindsonen på høring.

Les høringsbrevet her

Høring - NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området,21.09.2020

Les FFOs svar her