Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter

Status: Høringen ble sendt ut 25.08.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB,25.08.2016

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Les høringsbrevet her