Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Status: Høringssvar er gitt 11.04.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken,21.11.2018

Forslaget innebærer blant annet en ny formålsparagraf som på sikt skal kunne omfatte alle lån fra Husbanken. Dagens grunnlån foreslås delt i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger. Kriteriene til boligkvalitet justeres noe, mens kvalitetskriteriene for eksisterende boliger i hovedsak videreføres. Den nye forskriften innebærer en enklere regelverksstruktur, og legger til rette for digitalisering og automatisering.

Les høringsbrevet her

Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken,11.04.2019

Les FFOs svar her