Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Status: Høringssvar er gitt 26.08.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023,09.06.2020

Finansdepartementet sender med dette Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 på høring. Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Les høringsbrevet her

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023,26.08.2020

Les FFOs svar her